Sea the future

Téma oceánov a ich budúcnosti neobišla ani nás.

Sea (is) the Future
Naša vízia budúcnosti obsahuje aj enviromentálne témy a otázky týkajúce sa oceánov. Túto choreografiu venujeme téme znečistenia oceánov.